Valistus (1700-1800)Yhteiskunnalliset olot

Valistus oli eurooppalainen aatevirtaus ja se pyrki järkeen nojautuen perusteellisiin uudistuksiin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän aloilla.

Vaikutukset:

 • Valistuksen aikana syntyi liberalismin aate, joka merkitsee vapautta. Sen isinä tunnetaan Locke, Kant, Chydenius, Smith ja Jefferson.
 • Elintaso kohosi vähitellen
 • Sosialismi syntyi ja kapitalismi nousi
 • Tarjosi puitteet Ranskan suurelle vallankumoukselle
 • Yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus lisääntyi
 • Alkoi taisteluja orjuuden poistamiseksi


montesqu.jpg
 • Kuvassa esiintyvä Montesquieu (1689-1755) oli kuuluisa valistuksen ajan kirjailija
 • Kehitti vallan kolmijako-opin
 1. Lainsäädäntövalta
 2. Tuomiovalta
 3. Toimeenpanovalta

voltaire.jpg
 • Voltaire (1694-1778), joka oli yksi merkittävimmistä henkilöistä Ranskan vallankumouksen aikana.
 • Ihmisoikeuksien puolustaja, puolsi voimakkaasti uskonnonvapautta ja poliittista suvaitsevuutta

Valistuksen ajan muut taiteet:


 1. Musiikki
 • Barokkimusiikki
2. Kuvataide
 • Uusklassinen arkkitehtuuriLähteet:

[1]
 1. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Valistus
  http://www.edu.vaasa.fi/ranska-saksa/valistus.htm
  http://materiaalit.internetix.fi/fi/opintojaksot/9historia/euroopankulttuurihistoria/valistus_ja_vallankumous